EĞİTİM

2019- Doktora devam /Yeditepe Üni. SBE. Tarih Böl.

                        Tez Konusu “Topkapı Parşömeni Geometrik Desenlerin Analizleri”

2017- Doktora (Tez Aşaması terk)/Marmara Üni. SBE. İslâm Tarihi ve Sanatları

2012 Yüksek Lisans- Marmara Üni. SBE İslâm Tarihi ve Sanatları

Tez Konusu:   Mimar Sinan’ın Eserlerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Birim Hücrelerden Üreyen Geometrik Desenlerin Analizi (Şehzade Süleymaniye ve Selimiye Camileri Örneği)

1990-1995 Lisans- Marmara Üni. Fen –Edb. Fak. Kimya Böl. (Derece)

1990-1995 Pedagojik Formasyon- Marmara Üni.

1988-1990 Kayseri Lisesi (Taş Mektep)

ÇALIŞTAY VE SEMPOZYUMLAR PROJE KONSEPT DANIŞMAN

ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KONSEPT VE GEOMETRİK DESENLER DANIŞMAN – SPDO MİMARLIK-2019

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ İSTANBUL VİZYON ÇALIŞTAYI II

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ İSTANBUL VİZYON ÇALIŞTAYI I

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ŞEHİRCİLİK ŞURASI GENEL KURUL ÜYESİ-2017

  1. ULUSLAR ARASI GEOMETRİK DESENLER ÇALIŞTAYI-2013
  2. ULUSLAR ARASI GEOMETRİK DESENLER ÇALIŞTAYI-2014

III. ULUSLARARASI GEOMETRİK DESENLER ÇALIŞTAYI-2016

AHLAT KENTSEL TASARIM PROJESİ- CB-BY TEKNİK 2017

 

 

ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERDE BULUNDUĞU ÜLKELER

Özbekistan (Taşkent, Hive, Buhara, Semerkand, Şehrisebz)

Kazakistan (Yesi)

Hindistan (Agra, Delhi, Jaipur)

İran (Tebriz, Erdebil, Urumieh, Zanjan, Kazvin,Kum, Keşan, Isfahan, Yezd, Şiraz, Tahran, Rey, Veramin, Bistam, Damgan, Sabzevar, Nişabur, Meşhed, Zahedan, Khaf)

Mısır (Kahire, İskenderiye, Tanta)

Avusturya (Graz)

*Anadolu’nun birçok şehrinde özellikle Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi eserleri üzerine yerinde araştırma ve incelemelerde bulundu.

BASILAN KİTAPLAR

ANADOLU SELÇUKLU SANATININ GEOMETRİK DİLİ -ÜÇ CİLT / KETEBE YAYINLARI

MİMAR SİNAN CAMİLERİ VE İSLÂM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER/KLASİK YAYINLARI

 

                     

ESKİZ DEFTERLERİMDEN OSMANLI MİMARİSİ/ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Sihirli Üçgenler (İslam sanatında uygulanmış üçgenlerden oluşan kompozisyonların ızgara üzerinde nasıl çizileceğini gösteren etkinlik kitabıdır.) – İstanbul Tasarım Yayınları

İslam Sanatında Geometrik Desenler Etkinlik ve Boyama Kitabı (Doğru teknikler üzerinden özgün tasarımlarımı içerir) – İstanbul Tasarım Yayınları

Derviş Boyama Kitabı- İstanbul Tasarım Yayınları

BİLGE ÜÇGEN-HİKAYE KİTABI- Haydi Kitap – h Yayınları

BASIM VE HAZIRLIK AŞAMASINDA OLAN KİTAPLAR

Eyüp Sınırları İçerisinde Bulunan Osmanlı Eserlerindeki Geometrik Desenlerin Analizleri-Eyüp Belediyesi (Mizanpaj aşamasında)

 

YAYINLANMIŞ MAKALELER VE ÇALIŞMALAR

2020, “Müziğin Matematiği”, Z Kültür Sanat Şehir Tematik Dergi, Müzik sayısı 4, s.468-471.

2020, “The Whispers of a Window Wing in Istanbul”, Bridges Conference Proceedings: Mathematics, Music, Art, architecture, Culture, Aalto University, Helsinki, Finland.

2020, “Fourteen-Pointed Star Techniques in Sungurbey Mosque, Bayezid Mosque and a Unique Design in Süleymaniye Mosque”, Lale Kültür Sanat ve Medeniyet Hakemli dergi, s.1.

2019- “Sinan Eserlerinde Çok Sevilmiş Bir Şebeke Deseni Anatomisi, Desenler Arası Akrabalıklar ve Yeni Tasarımlar”, Düşünen Şehir (Hakemli Dergi) Mimar Sinan Özel Sayısı, sayı 9.

2018-Kitap Değerlendirme -Jay Bonner, Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction, New York: Springer, 2017, 595 s.-İnsan ve Toplum (Hakemli Dergi)

2017-“Pentagonal Bir Bordür Desenin Analizi ve Açılımlar (Ağzıkara Han-Siirt Ulu Camii- Eşrefoğlu Ulu Camii’nden )”, Selçuklu İmgelerini Güncellemek Sempozyum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı/BSV

2017- İslâm Düşünce Atlası Geometrik Desen Çizimleri/ Logo tasarımı -İLEM

2017- IRCICA Kataloğu Kapak ve içerik geometrik desen tasarımları

2016 “Geometrik Desen Analiz Metotlarını Doğru Anlamak (Hasar Görmüş Osmanlı Klasik Dönem Ahşap Uygulaması Üzerinden”, Mimaran, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yerel Süreli Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı 13.

2015 “Mimar Sinan Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analiz

Yöntemleri”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araşt. Dergisi, Uluslararası Hakemli Dergi, sayı 19

2014 “İslam Sanatında Geometrik Desenler ve Doğadaki Geometri” Siyah Sanat Dergisi, I-II

2014 “İslam Mimarisinde Geometrik Bezeme Öncüleri ve İlk Geometrik Kompozisyonların Oluşumu”, Türk İslam Med. Akademik Araşt. Dergisi, Uluslararası Hakemli Dergi, sayı 17

2013 “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Tuğla, Tuğla-Çini Birlikteliği ve Geometri”, Türk İslam Med. Akademik Araşt. Dergisi, Uluslararası Hakemli Dergi, sayı 15

2011-2014 YEDİ İKLİM Dergisi Karikatürleri yayınlandı.

*Birçok yazılı ve görsel basında röportajları bulunmaktadır

ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KONULAR

Anadolu Selçuklu Kervansarayları Geometrik Desen Analizleri”

Karahanlılar’ın Geometrik desenleri ve katkıları

Kündekari Pentagonal Sistem Analizleri

Divriği Ulu Camii Geometrik Desenler mucizesi

 

VERDİĞİ SUNUM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

2019- Geometrik Desenler ve Mimari-Medeniyet Derneği

2019- Geometric Patterns of Ancient Anatolia / Serap Ekizler Sönmez , Jean-Marc Castera and Orhan Gorbon/GORBON Tiles / Feriye Palace

2019- İslamic Geometric Patterns / Serap Ekizler Sönmez and Eric Broug / 40+1 , Beyoğlu Akademi

2019- Erken Dönem Osmanlı Mimarisi Geometrik Desenleri- Bursa-KADEM

2019- Çizerek ve Gezerek Tarihi Yarımada/ Avluda Kültür Sanat/ Gençlik ve Spor Bakanlığı, MSMB- Dört Hafta

2019- Süleymaniye Camii Geometrik Desenleri / İstanbul Meets Graz / Creative Industries Styria / Mur Adası/, AVUSTURYA, sunum&workshop

2019- Selçuklu Mimarisinde Geometrik Desenler Atölyesi- MİMARHANE-ANKARA-MSMB

2019-Bal Peteği Yüzey Kaplama Sistemleri- MİMARHANE-İSTANBUL-MSMB

2019- Geometrik Desenler Atölyesi- “Genç Tasarımcılar Selçuklu’nun İzinde”-KTO KARATAY ÜNİ. MİMARLIK FAK.

2019- Geometrik Desenler Neyin Mirası-Miras Sohbetleri- HERİTAGE İSTANBUL Restorasyon Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı

2019-Meşhur Bir Anadolu Selçuklu Çini Deseninin Arkasında Yer Alan Sistemler- Atölye- HERİTAGE İSTANBUL Restorasyon Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı

2019-Sinan Eserlerinde Geometrik Süsleme-Mimarlar Odası Konya Şubesi

2019-Sinan Camilerinde Bulunan Geometrik Desenlerin Sistem Özellikleri/Şehir Akademi Mimar Sinan Okumaları/Busam/Kayseri Büyükşehir Belediyesi

2019- İslam Sanatında Geometrik Desenler ve Uygulama Biçimleri/Geleneksel Sanatlar Konuşmaları/ Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

2019- Olgunlaşma Enstitüsü Vizyon Çalıştayı -MEB- Mardin

2019 – Geometrinin Resim Dili, Küpeli Atölyesi

2019 –. Tasarım ve Beceri Atölyeleri Öğretmen Eğitimi / MEB

2019 – Anadolu Selçuklu Geometrik Desenler Eğitim Kampı – Antalya Olgunlaşma Enstitüsü

2019 – Sinan eserlerinin Pencere ve Korkuluk Şebekelerinde Geometrik Tasarımlar & Yeni Yaklaşımlar – SPDO / Sabri Paşayiğit Mimarlık Etkinlik Platformu

2019 – Olgunlaşma Enstitüleri Vizyon Çalıştayı / Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü- CB

2019- Osmanlı Klasik Dönem Taş Şebeke Geometrik Tasarımlar- Archidemy Akademi /Ankara

2018 – Geometrik Desenler Bize Ne Söyler / İSMEK yıl sonu etkinlikleri kapsamında sunum

2018 – Diyarbakır Gençlik Festivali / Üç günlük workshop

2018- Orta Asya Modüler Sistem üzerine kreatif zihin becerileri /ETNOSPOR /AKIL OYUNLARI / Bir hafta workshop

2018-İstanbul Gençlik Festivali / Bir hafta workshop

2018 – Türk İslam Sanatında Geometrik Desenler ve Ahi Şerafettin Camii- Archidemy Akademi-Ankara /İki günlük workshop ve sunum

2018 – İslam Mimarisinde Geometrik Desenler Atölyesi-Şam Kahvesi / workshop

2018 – Ayasofya Minber Yüzeyindeki Geometrik Sistem- Ayasofya Müzesi- Kültür ve Turizm Bakanlığı / Sunum

2018- Geometrik Yüzey Kaplama Sistemleri – Mimarhane- Mimar Sinan Mühendis ve Mimarlar Derneği / Sunum

2018-İslam Mimarisinde Geometrik Desenler – Albayrak Holding / workshop

2018- Klasik Dönem Osmanlı Mimarisinde Geometrik Desenler- Bilim Sanat Vakfı-Kırkambar Sohbetleri

2018- İslam Sanatında Geometrik Desenler- Eyüp Belediyesi- Genç Akademi / Şehir ve Medeniyet Sunumları

2017- İslâm Medeniyetinde Hendesî Tezyinatın Yolculuğu- İbn Haldun Üni. Medeniyetler İttifakı

2017-Ahlat Bölgesi Girift Geometrik Desenleri ve İslam Medeniyetindeki Önemi- Ahlat /(Kültür Bakanlığı/DAP İdaresi Başkanlığı/Bitlis Valiliği/Ahlat Belediye Başk.

2017- İslam Mimarisindeki Geometrik Desenlerin Medeniyete Dair Fısıldadıkları-T.C. Başbakanlık TOKİ Strateji Geliştirme Başkanlığı

2017 Mimari eskiz workshop ve İslam sanatında geometrik desenler workshop -Necmettin Erbakan Üni. Mimarlık Fak.

2017 Geometrik yüzey kaplamaları çalıştayı – Abant İzzet Baysal Üni. Mimarlık Fak.

2017 Orta Asya Modüler Sistem- Geometrik Desenler/ Küpeli Atölyesi

2017 İslam Sanatı ve Geometri/ FSM Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi

2017 İslam Sanatında Geometrik Desenler KAYNAKLAR- TARİHSEL SÜREÇ/ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Vakfı

2016 Süleymaniye Camii, Geometrik Desenleri ve Tekil Bir Örnek/ Bilim Sanat Vakfı

2016 İslam Sanatında Geometrik Desenler, Tarihsel Süreç, Kaynaklar ve Mimar Sinan Camileri/ İLEM

2016 Mimar Sinan’ı anma programı, “Mimar Sinan Camilerinde Geometrik Süsleme Anlayışı”/ İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ.

2016 İslam SanatındaGeometrik Desenler/Uluslararası Öğrenci Akademisi/YTB

2016 Amasya Mimarisinde Geometrik Desenler Sunum/Workshop, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü

2016 Mimar Sinan Camilerindeki Geometrik Desenlerin Günümüz Tasarım Perspektifinden Değerlendirilmesi, Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı

2016 Mimar Sinan Camilerinde Beşgen Sistemli Geometrik Desenler, Sunum/Workshop, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

2016 İslam Sanatında geometri ve simetri, Meridyen Derneği

2015 İslamî Süslemelerdeki Geometrik Desenler- Almanya Klosterschule ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi

2015 Anadolu Selçuklu Medeniyetinde Konya’da Uygulanmış Kompleks Geometrik Desenler, sunum ve workshop – Konya Bilim Merkezi , III. Konya Bilim Şenliği

2014- İslam Mimari Eserlerinde Geometrik Desenler Sunum ve Atölye- Şehir Üniversitesi

2014 Geometrik Desenler Atölyesi “İlim ve düşünce hayatının görünür anıtları; İslam medeniyeti- mimari eserleri ve geometrik sistemlerinin kurgusu” İstanbul Tasarım Merkezi

2014 II. ULUSLAR ARASI İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER ÇALIŞTAYI

2 ayrı sunum

  • “Selçuklu’nun İzinde” (Sunum; “Doğu’dan Batı’ya Geçiş Sürecinde Geometrik Desen Uygulamaları Aktarımı, Anadolu’da Gelişim/Değişim ve Selimiye Camii’nden Özel Bir Desen”,
  • Konya Teknik Gezi sunumu,
  • Panel Sunum; “Anadolu Selçuklu Kervansarayları ve Geometrik Desen Kompozisyonlarının Tüm İslam Mimari Eserlerindeki Uygulamalardan Farkı”

2014 Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı –Atölye ve sunum “İslam Mimarisinde Uygulanmış Geometrik Desenlerin Tarihsel Gelişimi ve Analizi”- Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü

2013 I. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı- “Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler” (Teknik Gezi-Danışman)

2014 Geometrik Desenler Teori ve Atölye Çalışması – Şehir Üni. (Liderlik Klubü etkinliği)

2014 İslam Mimarlık Tarihi dersleri – Şehir Üni. ( Liderlik Klüp etkinliği)

2013 Ekim Ayı: Erken Dönem İslam Mimarisi ve Süsleme Unsurları-İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2013 Kasım Ayı: Karahanlı ve Gazneli Devletleri Dönemi Mimari Eserlerde Geometrik Desenler- İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2013 Aralık Ayı: Büyük Selçuklu Eserleri Süsleme Programları ve Geometrik Süsleme Kompozisyonuna Katkıları- İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2014 Ocak Ayı: Anadolu Selçuklu Klasik Dönem Yapılarında Geometrik Süsleme Unsurları- İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2014 Şubat Ayı: Büyük Selçuklu Mimarisinde Tuğla Geleneğinin Anadolu’ya Yansıması ve Geometrik Sistemleri – İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2014 Mart Ayı: Kandil Formunun Türk-İslam Sanatında Kullanımının Sembolik Anlamları- İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2014 Nisan Ayı; Anadolu II. Beylikler dönemi Mimari Eserlerinde Geometrik Sistemler- İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2014 Mayıs Ayı: İslam Mimarlık Tarihinde Mukarnas Uygulamaları- İstanbul Büyükşehir Beld. Kültür AŞ

2013 Mimar Sinan’ın Mimari Alandaki İnovasyonları- SUNUM-Ensar Koleji (Hizmet İçi Eğitim Kapsamında)

2013 – “İslam Sanatında Uygulanmış Geometrik Desenlerde Simetri ve Kimya daki Kristal Sistemlerle Paralelliği Üzerine” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Fen-Ed. Fak. Matematik Böl. Simetri Çalıştayı

2020- TRT World, TRT 2, Akit TV, TV Net

2019- TRT2- Hayat Sanat Programı

2018 – Kanal 24

2016 TRT World- İslam Sanatında Geometrik desenler

2014 Kanal 04 – İslam Sanatı Konulu TV Çekimi

2014 TRT-Arap Televizyonu- İslam Mimarisi ve Geometrik Süslemeleri

2013 İslam Mimarisi- Diyanet TV Sanat Evi Programı

*Birçok ulusal ve uluslararası yayınlarda röportajları yer aldı.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

SPDO Mimarlık Danışman-devam ediyor

Bozdağ Film (Har Sanat) – Danışman- devam ediyor

*Birçok mimarlık ve inşaat firmalarına desen desteği sağlayıp danışmanlık hizmeti (Albayrak Holding, Sur yapı, by Teknik Mimarlık…)

 

KİMYA SEKTÖRÜNDE DENEYİM

1994 SET Çimento Fabrikası- İSTANBUL (staj)

1993 İSKİ Su Arıtma-İSTANBUL (staj)

1997-1998 Ultima Temizlik San. Kalite Kontrol Müd.- İstanbul

1995-1997 Tekim Tem. Ve Kimyevi Mad. A.Ş. İmalat Müd.– İstanbul

YAKIN ZAMANDA DERS VERDİĞİ KURUMLAR

2018-2020- Şehir ve Medeniyet Okulu (Marmara Belediyeler Birliği ödüllü program) Eyüpsultan Belediyesi

2019-2020- İnsan ve İrfan Vakfı-Anadolu Selçuklu Geometrik Desenleri

2019- Mathema – Geometrik desenler ihtisas

2018- -İLEM İhtisas- Anadolu Selçuklu Geometrik Desenleri-6 hafta

2017 İLEM İHTİSAS- İslam Sanatında Geometrik Desenler Semineri- 6 hafta

2017 Bilim Sanat Vakfı- Osmanlı Mimarisi ve Geometrik desenleri – 6hafta

2010-2019 Beylerbeyi Sanat Merkezi (acd Sanat Merkezi)-Resim-Mimari eskiz Dersleri – Her teknik ve her yaş

2016 Açık Fikir Platformu Atölyesi / Çekmeköy Belediyesi

2012-2016       İstanbul Tasarım Merkezi

  • Geometrik Desenler Atölyesi
  • Osmanlı Mimarlık Tarihini Çizerek ve Gezerek Eğitim Programı
  • Eskiz Atölyesi
  • İslam Mimarlık Tarihi
  • Teknik Geziler

DİĞER DENEYİMLER

2012-2016- 5 Gün 5 Tasarım- İTM

2015- Mimari Eskiz Kursu – Aktif Eksen Derneği

2010-2012 Resim Öğretmenliği- Akide Şekeri Derneği

2009-2010 Üsküdar İHL Resim Kursu Öğretmenliği

2009-2013 Resim Öğretmenliği- Kadıköy İrfan Vakfı

2004-2007 Resim Öğretmenliği- Türk Gençlik Vakfı

2003-2013 Atölye Çalışmaları ve Özel Resim öğretmenliği

2003-2004 Sanat Galerisi ve Atölye Çalışmaları- Fener-İstanbul

2005-2007 Fizik- Kimya- Matematik Özel Dersleri

 

YAPTIĞI SANATSAL DUVAR RESMİ UYGULAMALARI

2009 Hamidiye Kaynak Suları Bahçe Duvarı, 75 m2

2006 İstanbul Darülaceze Aktivite merkezi bahçe duvarı, 30 m2

2006 Darülaceze Bahçe duvarı, 400 m2

2005 Kalem Koleji Bahçe duvarı 50 m2

 

KATILDIĞI SERGİLER (birçok uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır)

2019- Olgunlaşma Enstitüsü Hafıza Sergisi- Tophane-i Amire

 

2018- Yeditepe Bienali- Videoart https://www.youtube.com/watch?v=giDmXuHPkN4

2018- hallerim-hayallerim – Bağlarbaşı Kültür merkezi

2014 HENDESEN II. İTM İstanbul

2014 5 SANAT 5 SANATÇI- Acd Sanat Merkezi

2014 Mimar Sinan Üni. Bilim-Sanat Çalıştayı “Gökkuşağı”

2013 HENDESEN I- İTM İstanbul

2013 II. Ululararası İstanbul Trienali, Cumhuriyet Sanat Galerisi/Taksim

2010 I. Uluslararası İstanbul Trienali, Sanat Limanı /İstanbul

                                                            Hünkâr Kasrı İstanbul

                                                            Cennet Kültür Merkezi

2006 Club Arora/İstanbul

2005 Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması Sergi

2005 Altunizade Kültür Merkezi/İstanbul

2005 Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Pendik/İstanbul

2004 Balat- Fener Sanat Galerisi/İstanbul

2004 Altunizade Kültür Merkezi/ Üsküdar Beld. Resim Yarş. Mansiyon

2004 I. Uluslar arası Tiyatro Festivali/İstanbul

2003 Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi/İstanbul

2003 Marmara Koleji Sanat Galerisi/Bodrum

2003 İlhami Atalay Sanat Galerisi-

1997 Isparta Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/Isparta

Videoart: https://www.youtube.com/watch?v=UMoXmqRERo0

© 2020 Powered by Ankagency

WOLVERINE