logo

atölyelerworkshops

OSMANLI MİMARİSİNDE GEOMETRİK DESENLER

Osmanlı mimari gelişim sürecinin geometrik desenlerle ele alınacağı 6 haftalık seminerde, İslam mimarlık tarihi süreci içerisinde yapı ve geometrik bezeme unsurlarının nasıl gelişip değiştiği ve nihai hedef olan Mimar Sinan dönemi incelenecek.

ESKİZ ATÖLYESİ

Mimarlar, Tasarımcılar, Mimarlık öğrencileri, Resim öğrencileri ve gördüğü üç boyutlu eseri iki boyutlu düzleme aktarmak için istek duyan ilgili katılımcı gruplar ile uygulamalı; karakalem, kuru boya ve suluboya teknikleri çalışmaları gerçekleştirilecektir.

İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER ATÖLYESİ

Atölye ortamında desen analizlerinin yapılacağı programda, takip edilen usuller tarihsel bağlamda ele alınacak ve örnek uygulamalarla birlikte parçadan bütün oluşturma yöntemi uygulanacaktır.

ESKİZLE İSLAM MİMARİSİ ATÖLYESİ

İslam tarihi sürecinde ortaya konulmuş mimari eserler incelenip kendilerinden evvelki ve sonraki kültürlerle etkileşimleri teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Piri Mimaran Sinan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri.

AMASYA MİMARİSİNDE GEOMETRİK DESENLER

Milli Eğitim Müdürlüğü. Sunum ve Workshop

MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE BEŞGEN SİSTEMLİ GEOMETRİK DESENLER

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Penrose kaplamalar, yarı kristal sistemler, poligonalteknik ve Topkapı parşömeni, Mimar Sinan Camilerinde dönel simetrili ve öteleme simetrili beşgen bezemeler.

3. Şehir ve Medeniyet Buluşmaları

Şehir Üniversitesi.İslam tarihinde uygulanmış geometrik desenler üzerinden tasarım anlayışı ve bugün

İslam Mimari Tarihi

Şehir Üniversitesi.